Publicerad: 24 oktober 2019

Kurser och konferenser hälsa och sjukvård

 • tisdag
  19
  nov
  2019

  Nationell MJG-dag psykiatrisk vård

  Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en nationell konferens om markörbaserad journalgranskning som ett led i patientsäkerhetsarbetet.

 • tisdag
  26
  nov
  2019

  Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

  Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att ba...

 • tisdag
  3
  dec
  2019

  Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin, handledning online

  Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL två tillfällen med interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltaga...

 • tisdag
  10
  dec
  2019

  Hur upptäcka och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck?

  Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.

 • onsdag
  11
  dec
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot