Publicerad: 1 januari 2019

Läkemedel

Läkemedelsområdet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. SKL agerar på olika sätt för att möta de utmaningar och ta tillvara de intressen som finns för sjukvårdshuvudmännen.

Öppna jämförelser läkemedel

Läkemedelskommittéerna verkar för en tillförlitlig läkemedelsanvändning inom regionen.

blanketter för hpv

Blanketterna ska användas för vaccinationer som sker via och av skolhälsovården.

Aktuellt

Vårdbloggen

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot