Publicerad: 16 november 2017

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel

SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter att genomföra. Hela utbildningen tar cirka två timmar att genomföra.

Jobba säkert med läkemedel, Svenskt Demenscentrum

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot