Publicerad: 16 november 2017

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel

SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter att genomföra. Hela utbildningen tar cirka två timmar att genomföra.

Jobba säkert med läkemedel, Svenskt Demenscentrum

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    ProjektchefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot