Publicerad: 12 maj 2016

Etikregler för vård och industri

En gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Handslag för samverkan läkemedel

En överenskommelse som gäller från 1 januari 2014. Den ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som SKL haft separat med respektive branschorganisation.

Överenskommelse om regler för samverkan (PDF, nytt fönster)

Frågor och svar om samverkansregler

Vägledning kring sponsring

Gemensam överenskommelse med flera aktörer

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Läs vidare

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot