Publicerad: 26 juni 2017

Kontaktpersoner i landsting och regioner för samverkansregler

I alla landsting och regioner finns en person som har uppdraget att vara kontaktperson och lokal förvaltare av samverkansreglerna, oavsett om det berör läkemedel, medicinsk teknik eller laboratorieteknik.

Kontaktpersonen är den person som ser till att olika frågor relaterat till samverkansreglerna omhändertas inom landstinget. Kontaktpersonen tar emot och förmedlar frågor relaterade till samverkansreglerna vidare inom landstinget. Det ligger inte i uppdraget att ta ställning till om specifika samarbetsprojekt mellan företag och vård ska genomföras utifrån verksamhetsnytta.

Kontaktpersonen är i första hand till för medarbetare i hälso- och sjukvården, på SKL och företagens branschorganisationer. Företag ombeds därför att i första hand kontakta sin branschorganisation i frågor runt den praktiska tillämpningen av samverkansreglerna i de olika landstingen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i landsting och regioner för samverkansregler vård och industri (läkemedel, medtech och labtech).

Blekinge

Ej klart med kontaktperson.

Dalarna

Lars-Olof Björkqvist
Personaldirektörlars-olof.bjorkqvist@ltdalarna.se

Gotland

Rolf Forsman
Beställarchef
rolf.forsman@gotland.se

Gävleborg

Petter Karlsson
Avtalschef
petter.karlsson@lg.se

Halland

Claes Lagerstedt
Ordförande läkemedelskommittén
claes.lagerstedt@regionhalland.se

Jämtland

Carsten Dencker
Landstingsöverläkare
carsten.dencker@jll.se

Jönköping

Mårten Lindström
Ordförande läkemedelskommittén
marten.lindstrom@lj.se

Kalmar

Hans-Peter Eriksson
Personalstrateg
hans-peter.eriksson@ltkalmar.se

Kronoberg

Stephan Quittenbaum
Ordförande läkemedelskommittén
stephan.quittenbaum@ltkronoberg.se

Norrbotten

Gabriella Andersson
Jurist
gabriella.a.andersson@nll.se

Skåne

Maria Landgren
Läkemedelschef
maria.landgren@skane.se

Stockholm

Lars Dahlberg
Arbetsgivarstrateg
lars.dahlberg@sll.se

Sörmland

Björn Lundahl
Informationsläkare
bjorn.lundahl@dll.se

Uppsala

Jens Larsson
Chefsjurist
jens.larsson@lul.se

Värmland

Susanne Carlsson
Läkemedelschef
susanne.carlsson@liv.se

Västernorrland

Lena Wiberg
Läkemedelssamordnare
lena.wiberg@lvn.se

Västerbotten

Yvonne Nilsson
Läkemedelsstrateg
yvonne.nilsson@vll.se

Västmanland

Jan Hallberg
Chef Juridik & Säkerhet
jan.hallberg@ltv.se

Västra Götaland

Peter Lönnroth
Chef för kunskapsstyrning
peter.lonnroth@vgr.se

Örebro

Maria Ekbäck Palmetun
Ordförande läkemedelskommittén
maria.palmetun-ekback@orebroll.se

Östergötland

Vakant

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot