Publicerad: 26 november 2014

Kliniska prövningar

En överenskommelse om kliniska prövningar i Sverige anger förutsättningarna för samarbetet kring prövningar och studier av läkemedel. Den utgör utgångspunkten för avtal mellan företag och berörd sjukvårdshuvudman. Ta del av mallar för avtal om klinisk prövning.

Överenskommelsen från 2009 har tagits fram mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Blanketter för avtal

SKL och LIF har tagit fram reviderade blanketter för avtal om klinisk prövning. Syftet är att underlätta den administrativa hanteringen mellan företag och sjukvårdshuvudman.

Avtal om klinisk prövning och studie, 2009-03-01 (PDF, nytt fönster)

Mall signatursida för uppdragsavtal, 2009-03-01 (Word, nytt fönster)

Mall signatur för specifikation av resurser, kostnader och ersättning till huvudman, 2009-03-01 (Word, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot