Publicerad: 28 oktober 2019

Läkemedelskommittér

Läkemedelskommittéerna skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regioner.

Enligt lag skall det i varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. 

Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla regioner skall utfärda ett lokalt reglemente med föreskrifter om läkemedelskommitténs verksamhet och arbetsformer.

Blekinge

Anna Janson (ordförande)
Läkemedelskommittén
Region Blekinge, Wämö Center
371 81 Karlskrona
lakemedelskommitten@regionblekinge.se
Läkemedelskommittén i Blekinge

Dalarna

Annika Braman Eriksson (ordförande)
Läkemedelskommittén Hus 17:1, Falu lasarett
791 82 Falun
lakemedel.dalarna@ltdalarna.se
Läkemedelskommittén i Dalarna

Gotland

Sissela Liljeqvist (ordförande)
Läkemedelskommittén Gotland, Visby lasarett
621 84 Visby
lakemedelskommitten@gotland.se
Läkemedelskommittén på Gotland

Gävleborg

Björn Ericsson (ordförande)
Läkemedelskommittén Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Läkemedelskommittén i Gävleborg

Halland

Tamara Adem (ordförande)
Johan Bergström (vice ordförande)
Läkemedelskommittén Halland
Box 517
301 80 Halmstad
lakemedelskommitten@regionhalland.se
Läkemedelskommittén i Halland

Jämtland Härjedalen

Kristina Seling (ordförande)
Läkemedelskommittén
Region Jämtland Härjedalen
Box 910, 83129 Östersund
kristina.seling@regionjh.se
Läkemedelskommittén i Jämtland

Jönköping

Mårten Lindström (ordförande)
Läkemedelskommittén, Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Box 1024
551 11 Jönköping
marten.lindstrom@rjl.se

Läkemedelskommittén i Jönköping

Kalmar

Ellen Vinge (ordförande)
Läkemedelskommittén
Box 601
391 26 Kalmar
ellen.vinge@regionkalmar.se
Läkemedelskommittén i Kalmar

Kronoberg

Stephan Quittenbaum (ordförande)
Läkemedelskommittén Medicinkliniken Centrallasarettet
351 85 Växjö
stephan.quittenbaum@kronoberg.se

Norrbotten

Linda Grahn (ordförande)
Läkemedelskommittén
Norrbottens läkemedelskommitté
971 89 Luleå
linda.grahn@norrbotten.se
Läkemedelskommittén i Norrbotten

Skåne

Bengt Ljungberg (ordförande)
Läkemedelsrådet
291 89 Kristianstad
lakemedelsradet@skane.se
Läkemedelskommittén i Skåne

Stockholm

Gerd Lärfars (ordförande)
Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm
lakemedelskommitten@sll.se
Läkemedelskommittén i Stockholm

Sörmland

Lars Steen (ordförande)
Läkemedelskommittén Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
lakemedelskommitten@regionsormland.se
Läkemedelskomittén i Sörmland

Uppsala

Christina Mörk (ordförande)
Läkemedelskommittén i Region Uppsala
Box 602
751 25 Uppsala
lakemedel@regionuppsala.se

Värmland

Christina Ledin (ordförande)
Läkemedelskommittén Landstingshuset
651 82 Karlstad
lakemedelskommitten@regionvarmland.se
Läkemedelskommittén i Värmland

Västmanland

Inge Eriksson (ordförande)
Läkemedelskommittén Landstingshuset
721 89 Västerås
inge.eriksson@regionvastmanland.se
Läkemedelskommittén i Västmanland

Västernorrland

Maria Alsén Lindström (ordförande)
Läkemedelskommittén Landstingets kansli
871 85 Härnösand
lakemedelskommitten@rvn.se
Läkemedelskommittén i Västernorrland

Västerbotten

Bo Sundqvist (ordförande)
Läkemedelskommittén Norrlands universitetssjukhus Läkemedelscentrum
901 85 Umeå

bo.sundqvist@regionvasterbotten.se

Läkemedelskommittén i Västerbotten

Västra Götaland

Jan Carlström (ordförande)
Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
405 44 Göteborg
Läkemedelskommittén i Västra Götaland

Örebro

Maria Palmetun Ekbäck (ordförande)
Läkemedelskommittén Örebro läns landsting
Box 1613
701 16 Örebro
lakemedelskommitten@regionorebrolan.se
Läkemedelskommittén Örebro

Östergötland

Vakant
Läkemedelskommittén Ledningsstaben
581 91 Linköping
lakemedel@regionostergotland.se

Kontaktpersoner i läkemedelsfrågor SKL och regioner

SKL och regioner

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot