Publicerad: 18 juni 2019

Kostnader för läkemedel

Kostnader för läkemedelsförmån och läkemedel i slutenvården. SKL gör en sammanställning varje månad.

Länkarna öppnas i nytt fönster. Filerna är i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer.

Läkemedelskostnader för 2019

Maj

Läkemedelskostnader till och med maj 2019

I maj 2019 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 9,0 procent högre än i maj förra året. Till och med maj månad ligger kostnaderna hittills i år 9,0 procent högre än motsvarande månader 2018. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,1 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

April

Läkemedelskostnader till och med april 2019

I april 2019 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 11,4 procent högre än i april förra året. Till och med april månad ligger kostnaderna hittills i år 9,0 procent högre än motsvarande månader 2018. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Mars

Läkemedelskostnader till och med mars 2019

I mars 2019 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,7 procent högre än i mars förra året. Till och med mars månad ligger kostnaderna hittills i år 8,3 procent högre än motsvarande månader 2018. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Februari

Läkemedelskostnader till och med februari 2019

I februari 2019 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 9,5 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 9,6 procent högre än motsvarande månader 2018. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 7,8 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Januari

Läkemedelskostnader till och med januari 2019

I januari 2019 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 9,8 procent högre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 7,6 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Tidigare års läkemedelskostnader

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot