Publicerad: 11 april 2017

Kostnader för läkemedel

Kostnader för läkemedelsförmån och läkemedel i slutenvården. SKL gör en sammanställning varje månad.

Länkarna öppnas i nytt fönster. Filerna är i Powerpoint för att kunna användas i presentationer.

Mars

Läkemedelskostnader till och med mars 2017

I mars 2017 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 9,5 procent högre än i mars förra året. Till och med mars månad ligger kostnaderna hittills i år 6,2 procent högre än motsvarande månader 2016. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 7,8 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Februari

Läkemedelskostnader till och med februari 2017

I februari 2017 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 0,3 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 4,5 procent högre än motsvarande månader 2016. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 7,6 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Januari

Läkemedelskostnader till och med januari 2017

I januari 2017 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 8,7 procent högre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,7 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Tidigare års läkemedelskostnader

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot