Publicerad: 1 februari 2019

Nationell läkemedelslista

Riksdagen har fattat beslut om att en lag om nationell läkemedelslista ska gälla från den 1 juni 2020. SKL och Inera arbetar gemensamt för att samla in behov från och bygga upp olika typer av stöd för regioner och kommuner i det arbete som väntar.

Senast den 1 juni 2022 ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via nationella läkemedelslistan. Detta innebär ett stort förändringsarbete som omfattar många aktörer. Regioner och kommuner kommer att behöva bygga om förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel. Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling.

Fakta om nationella läkemedelslistan

Register hos E-hälsomyndigheten

Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E-hälsomyndigheten. Registret kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning.

Mer information om nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp registret. På sidan finns även tidigare förstudier samt frågor och svar.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

Aktuellt läge för E-hälsomyndigheten i december 2018

E-hälsomyndigheten kom under hösten 2018 igång med sitt arbete och har tagit fram en struktur för samverkan mellan olika aktörer, bland annat med SKL och Inera, och även en övergripande tidsplan. Programledare för arbetet är Magnus Åsén.

E-hälsomyndigheten har också en övergripande plan för utvecklingen av de tekniska lösningarna, som är huvuduppdraget att säkerställa. Här uppmärksammas bland annat att flera vårdaktörer bedömt tiden fram till införande som relativt kort och att systemleverantörer behöver börja sitt arbete innan 2020, då läkemedelslistan ska produktionssättas. E-hälsomyndigheten kommer att på olika sätt ge stöd till vårdgivarna i arbetet med att anpassa vårdsystemen till nationella läkemedelslistan. 

Det kommer att finnas en gemensam utvecklings- och testmiljö för både leverantörer och aktörer. Ett Hackathon och ett Connectathon kommer att arrangeras, för att genomföra tester och stödja systemleverantörerna. Mellan 1 juli 2020 och 31 maj 2022 kommer det att vara en övergångsperiod för att hantera både anslutna och ännu inte anslutna vård- och apoteksaktörer.

E-hälsomyndigheten har även tagit beslut om vilken standard (FHIR) som ska användas för utformningen av gränssnitt, för att underlätta utbytet av information. I arbetet tas även flera nya kodverk fram, och det kommer att tas fram regler för lagring, distribution och förvaltning av dessa.

Under hösten 2018 genomfördes en riskanalys, där bland andra SKL och Inera deltog. E-hälsomyndigheten kommer nu att jobba vidare med de risker som prioriterades högst, bland annat kring tidsaspekten och spärrhanteringen.


Presentation från filmen om aktuellt läge hos E-hälsomyndigheten (PDF, nytt fönster)

Tidigare beskrivningar (september 2018) av fakta om nationell läkemedelslista

Film: Vad är nationell läkemedelslista och vad är den inte?

Bilder: Vad är nationell läkemedelslista? (PDF, nytt fönster)

Film: Vilka aktörer är inblandade på nationell nivå och vem gör vad?

Bilder: Nationella aktörer (PDF, nytt fönster)

Skillnader för vården

Med en nationell läkemedelslista på plats blir det skillnader för både patienten, vården och apoteken. För vården innebär läkemedelslistan bland annat:

  • Åtkomst till information även för patienter som inte är dospatienter
  • Skapas en koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel
  • Ny hantering av samtycken
  • Ny hantering av spärr
  • Utan samtycke se information om att patienten har en läkemedelsbehandling som avser narkotika eller andra särskilda läkemedel, även om patienten spärrat uppgifterna

Nästa steg i arbetet

Förutom att jobba vidare med de tekniska lösningarna, kommer E-hälsomyndigheten närmast att ha mycket kontakter med olika referensgrupper och andra parter som berörs av läkemedelslistan.

Även för SKL och Inera kommer den närmaste tiden att handla mycket om kontakter med regioner, kommuner och kontaktpersoner i olika kundgrupper.

Presentation från filmen Det händer närmast hos E-hälsomyndigheten och hos SKL och Inera (PDF, nytt fönster)

Samarbetsrum och kontaktpersoner

Som stöd i det lokala arbetet utser kommuner och regioner kontaktpersoner. För kontaktpersonerna och andra i regioner och kommuner som arbetar med nationella läkemedelslistan, har SKL etablerat ett virtuellt samarbetsrum. I samarbetsrummet finns utrymme för diskussioner och att dela erfarenheter, mallar eller andra dokument. Det är också här SKL och Inera lägger ut aktuell information från oss och övriga nationella aktörer. För att bli medlem: mejla kontaktuppgifter till Helena Palm, helena.palm@skl.se.

Kontaktpersoner

Frågor och svar om nationella läkemedelslistan

Här har vi samlat frågor och svar om nationell läkemedelslista ur olika perspektiv. Frågesamlingen fylls på efterhand.

Frågor och svar nationell läkemedelslista

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot