Publicerad: 3 juni 2019

Nationella läkemedelslistan

SKL och Inera fortsätter under 2019 det gemensamma arbetet för att stötta regioner och kommuner inför att den nationella läkemedelslistan blir lag 2020.

Den 1 juni 2020 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft, och senast den 1 juni 2022 ska alla recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via nationella läkemedelslistan. Detta innebär ett stort förändringsarbete för hälso- och sjukvården. Exempelvis kommer regioner och kommuner att behöva bygga om förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel.

Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling. På nationell nivå är många aktörer inblandade, och här företräder SKL och Inera regioners och kommuners intressen i olika sammanhang.

Nationella läkemedelslistan – ett nytt register hos E-hälsomyndigheten

Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E-hälsomyndigheten. Registret kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept, men inte läkemedel som ges direkt i vården, rekvisitionsläkemedel. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning.

Med en nationell läkemedelslista på plats blir det skillnader för både patienten, vården och apoteken. För vården innebär läkemedelslistan bland annat

  • Möjlighet att ta del av läkemedelsinformation för alla patienter på motsvarande sätt som för dospatienter i dag
  • En koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel
  • Ny hantering av samtycken
  • Ny hantering av spärrar
  • Möjlighet att se information om att en patient har narkotiska eller särskilda läkemedel utskrivna, även om patienten spärrat uppgifterna och inte lämnat samtycke till att dela med sig av informationen

Mer information om nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp registret. På sidan finns även tidigare förstudier samt frågor och svar.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

Frågor och svar om nationella läkemedelslistan

Här har vi samlat frågor och svar om nationell läkemedelslista ur olika perspektiv. Frågesamlingen fylls på efterhand.

Frågor och svar nationell läkemedelslista

Inera och nationella läkemedelslistan

SKL och Inera arbetar nära tillsammans i frågor om nationella läkemedelslistan. Inera fokuserar särskilt på frågor om hur de nationella tjänsterna som Pascal, Nationell patientöversikt och Journalen kommer att fungera tillsammans med nationella läkemedelslistan.

Kontaktperson på Inera är David Ulfstrand, projektledare för Ineras projekt Stöd till säker läkemedelsprocess.

david.ulfstrand@inera.se

Webbsändningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot