Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Pågår arbete för att få med rekvisitionsläkemedel i nationella läkemedelslistan senare?

Regeringen har gjort bedömningen att uppgifter om rekvisitionsläkemedel bör delas inom hälso- och sjukvården inom ramen för sammanhållen journalföring, inte genom nationella läkemedelslistan.

Inera och SKL kartlägger behov, förutsättningar, förhoppningar och möjligheter för att i ett senare skede eventuellt påbörja ett arbete med att utöka möjligheterna till sammanhållen journalföring.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot