Publicerad: 26 oktober 2018

Fråga och svar

Hur och när och vilka deltagare från vården involverar E-hälsomyndigheten i arbetet?

E-hälsomyndigheten har via Läkarförbundet etablerat en första kontakt med en referensgrupp, där en handfull läkare ska diskutera krav och lösning kopplat till nationella läkemedelslistan i journalsystemen. E-hälsomyndigheten har även kontakt med fritidsförskrivare för att diskutera krav och lösning för webbingång vård. Ambitionen är att fortlöpande stärka samarbetet med vården, då det är ett viktigt område där dagens arbetssätt kan påverkas, beroende på hur krav och lösning etableras.

(Frågan har besvarats av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot