Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Varför kommer den nya lagen nu när så många är i upphandling?

Tidplanen för lagen och tidplanerna för upphandling är inte satta i förhållande till varandra. Lagen beslutades av riksdagen den 13 juni 2018 efter flera års arbete.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot