Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Finns det risk att nationell läkemedelslista bara blir ytterligare ett ställe med information om patienten som hälso- och sjukvården behöver hålla koll på?

Regeringens ambition är nationella läkemedelslistan ska integreras i de ordinarie journalsystemen (förskrivningsmodulerna). Då ska informationen från användarens ordinarie journalsystem och informationen från nationella läkemedelslistan finnas på samma ställe.

Risken för en splittrad informationsbild finns dock för de användare som efter 1 juni 2022 arbetar i system som inte anslutits till registret. Efter detta datum kommer sådana system inte att kunna användas för att förskriva läkemedel, utan all förskrivning måste göras via den webbingång som E-hälsomyndigheten kommer att utveckla.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot