Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Innebär den nya lagen att kommunerna måste införa elektroniska recept även för patienter som inte har dos (där Pascal används idag)?

Nationella läkemedelslistan i sig ställer inte krav på elektronisk receptförskrivning. De system som idag hanterar förskrivningar måste däremot anpassas och ansluta sig till de nya tjänsterna i läkemedelslistan för att kunna fortsätta skicka e-recept. 

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot