Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Kan nationell läkemedelslista vara en grund för delning av läkemedel?

Uppgifter från nationella läkemedelslistan får användas som stöd, men registret motsvarar inteett delningsunderlag eller en ordinationshandling. Registret innehåller inte heller uppgifter om rekvisitionsläkemedel, vilket gör att det i de flesta fall kommer att vara nödvändigt att inhämta uppgifter från flera källor än från nationella läkemedelslistan vid delning av läkemedel.

Exakt vad uppgifterna från registret kommer att få användas till vid delning av läkemedel och hur uppgifterna i så fall ska tillgängliggöras är en viktig fråga som behöver utredas närmare.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot