Publicerad: 5 november 2018

Fråga och svar

Vad händer med Sil, är den en del av lösningen?

Det finns idag inget besked om, och i så fall hur, Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil i dagligt tal, en tjänst som Inera levererar) kommer att påverkas av nationella läkemedelslistan. Det finns inte heller krav från E-hälsomyndigheten på förändring och anpassning av Sil för nationella läkemedelslistan.

Däremot finns det diskussioner och kunskapsutbyte mellan Inera och E-hälsomyndigheten i frågor som berör Sil. Det handlar framförallt om förvaltning av vissa kodverk (administration) och om det är så att produktionstakten i tjänsten måste ökas till flera gånger i veckan eller övergång till en daglig produktion, när nationella läkemedelslistan införs.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot