Publicerad: 26 oktober 2018

Fråga och svar

Hur kommer spärrar och samtycken att hanteras i webblösningen?

Spärrar och samtycken kommer att hanteras enligt gällande lagstiftning och kommer att kunna hanteras i webblösningen. Det är dock ännu inte utrettt i detalj vilken information en spärr avser enligt den nya lagen. Det behöver även utredas vilka användningsfall som finns runt spärrar och samtycken. Enligt tidsplanen inför den nya lagen kommer detaljutredningen om spärrar och samtycken att slutföras lite längre fram.

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot