Publicerad: 5 november 2018

Fråga och svar

Vad är aktuell status för juridiken i förhållande till GDPR, PDL, NIS och säkerhetsskyddslagen?

I E-hälsomyndighetens fördjupade förstudie redovisas i 6.2 ”Nya författningar och krav på informations- och cybersäkerhet” status för de lagrum som var eller kunde bli aktuella när förstudien togs fram.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning gäller båda sedan 25 maj 2018. Likaså trädde ett antal mindre ändringar i Patientdatalagen (PDL) i kraft vid samma datum, med tillägg i 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 5, 7 och 8 §§, 7 kap. 3, 8 och 10 §§, 8 kap. 6 §, 10 kap. 2 § men även i två helt nya - 2 kap. 7 a § och 7 kap. 8 a §.

Den 1 augusti 2018 trädde även en ny lagstiftning i kraft, som implementerar NIS-direktivet i Sverige. NIS-direktivet handlar om nätverk och informationssystem. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Slutligen träder den nya säkerhetsskyddslagen (2018:355) i kraft den 1 april 2019.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot