Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Kommer E-hälsomyndigheten att tillgängliggöra test- och utbildningsmiljöer?

Från mars 2019 kommer E-hälsomyndigheten att löpande tillgängliggöra teknisk lösning till gemensam utvecklings- och testmiljö. Det innebär att systemleverantörer kan börja anslutningsarbetet mot nationella läkemedelslistan för de delar som utvecklats och tillgängliggjorts i den gemensamma miljön.

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot