Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Tar de tekniska lösningarna höjd för att i framtiden kunna integrera även läkemedel på rekvisition?

Ja, E-hälsomyndigheten tar höjd för detta. I den informationsstruktur (till exempel infomations- och begreppsmodell) som tas fram, görs i största möjliga mån plats för denna typ av informationsmängd.

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot