Publicerad: 4 oktober 2019

Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan

Regioner och kommuner har utsett kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med att införa nationella läkemedelslistan.

Det är SKL och Inera som bett kommuner och regioner att utse kontaktpersoner, för att underlätta kontakterna mellan den nationella och regionala/lokala nivån. Kontaktpersonernas uppdrag och funktion i den egna organisationen kan variera.

Kontaktpersoner i regioner

För information om kontaktpersoner i kommunerna

info@skl.se

Blekinge

Margareta Fransson, margareta.fransson@regionblekinge.se

Dalarna

Kathrin Dahlqvist, kathrin.dahlqvist@ltdalarna.se

Gotland

Thomas Kunze, thomas.kunze@gotland.se

Gävleborg

Ann-Katrin Troeng, ann-katrin.troeng@regiongavleborg.se

Halland

Magnus Bengtsson, magnus.bengtsson@regionhalland.se

Marie Rosengren, marie.rosengren@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Kristina Seling, kristina.seling@regionjh.se

Jönköping

Caroline Wiklund, caroline.wiklund@rjl.se

Kalmar

Birgitta Berglund, birgitta.a.berglund@regionkalmar.se

Niclas Lennerljung, niclas.lennerljung@regionkalmar.se

Kronoberg

Mats Hytter, mats.hytter@kronoberg.se

Norrbotten

Anders Bergström, anders.bergstrom@norrbotten.se

Skåne

Åsa Bondesson, asa.c.bondesson@skane.se

Stockholm

Eva Fellenius, eva.fellenius@sll.se

Malin Alenius, malin.alenius@sll.se

Sörmland

Carina Karlsson, carina.a.karlsson@dll.se

Rickard Kaugesaar, rickard.kaugesaar@dll.se

Uppsala

Torbjörn Linde, torbjorn.linde@akademiska.se

Värmland

Göran Karlström, goran.karlstrom@liv.se

Västerbotten

Katarina Magnusson, katarina.magnusson@vll.se

Västernorrland

Maria Alsén Lindström, maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Västmanland

Jonas Ekström, jonas.ekstrom@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Irene Johansson, irene.d.johansson@vgregion.se

Örebro

Constance Olsson constance.olsson@regionorebrolan.se

Östergötland

Thomas Muhr, thomas.muhr@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot