Publicerad: 19 mars 2019

Så stöttar SKL och Inera arbetet med nationella läkemedelslistan

Den nationella läkemedelslistan innebär förändringar för både regioner och kommuner. SKL och Inera jobbar tillsammans för att bevaka frågor som är särskilt viktiga i förändringsarbetet. I kommuner och regioner finns kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med att införa nationella läkemedelslistan.

Samarbetsrum och kontaktpersoner

Som stöd i det lokala arbetet utser kommuner och regioner kontaktpersoner.

Regionernas kontaktpersoner

För kontaktpersonerna och andra i regioner och kommuner som arbetar med nationella läkemedelslistan, har SKL etablerat ett virtuellt samarbetsrum. I samarbetsrummet finns utrymme för diskussioner och att dela erfarenheter, mallar eller andra dokument. Det är också här SKL och Inera lägger ut aktuell information från oss (och ibland från övriga nationella aktörer).

För att bli medlem i samarbetsrummet

För att bli medlem i samarbetsrummet krävs det att du jobbar i region eller kommun. Skicka in ditt namn, organisation samt e-postadress till info@skl.se.

Frågor som SKL och Inera särskilt bevakar

Tidplanen för E-hälsomyndighetens utveckling av nationella läkemedelslistan är en avgörande fråga för möjligheterna att anpassa vårdsystemen och arbetssätten till listan i tid. Därför är tidplanen en fråga som SKL och Inera särskilt bevakar. En annan fråga som är särskilt betydelsefull är hur övergångsperioden mellan 1 juni 2020 (då lagen börjar gälla) och 1 juni 2022 (då alla vårdgivare måste ha anslutit sig till listan) ska hanteras. Under denna period måste recepthanteringen fungera störningsfritt i en miljö där vissa system har anslutit, medan andra inte har det, vilket är en utmaning.

Andra centrala frågor är E-hälsomyndighetens webblösning, hur Pascals framtid ser ut och vilka konsekvenser nationella läkemedelslistan får för kommunerna. SKL och Inera undersöker också konsekvenserna av att den nya lagen och patientdatalagen kommer att reglerna hanteringen av delvis samma information. I samband med införandet av nationella läkemedelslistan är det därför viktigt att både vårdpersonal och patienter får tillräckligt med information för att de ska känna sig trygga. Ur ett region- och kommunperspektiv är inte heller finansieringen av införandet löst ännu, och det finns också ett antal vägval som E-hälsomyndigheten behöver göra där SKL och Inera undersöker konsekvenserna för regioner och kommuner av de olika valmöjligheterna.

Berörda tjänster hos Inera

Flera av de nationella tjänster och pågående projekt som Inera ansvarar för berörs också av införandet av nationella läkemedelslistan:

Läkemedelsförteckning (1177 Vårdguidens e-tjänster, vårdpersonalens åtkomst)

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil

Pascal för beställning av dosläkemedel

Nationell patientöversikt, NPÖ

Stöd till säker läkemedelsprocess

Kontaktperson hos Inera

David Ulfstrand, projektledare för Ineras projekt Stöd till säker läkemedelsprocess.

david.ulfstrand@inera.se

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot