Publicerad: 21 april 2017

Införande av nya läkemedel

SKL arbetar för att stötta landsting och regioner i en nationell samverkan för ordnat införande av nya läkemedel.

Ordnat införande av nya läkemedel handlar om att landsting, myndigheter och företag samverkar kring introduktion av nya läkemedel. Målet är en jämlik, ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Genom Samverkansmodell för läkemedel arbetar landstingen gemensamt med ordnat införande.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot