Publicerad: 31 mars 2015
Prenumerera på Läkemedel

Nya läkemedel

SKL arbetar för att stötta landsting och huvudmän för en nationell samverkan med ett gemensamt införande av nya läkemedel.

Ordnat införande av nya läkemedel handlar om att landsting, myndigheter och företag samverkar kring introduktion av nya läkemedel. Målet är en jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Läs vidare

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot