Publicerad: 21 juni 2017

Jämlik tillgång till läkemedel mot blodcancer

Alla landsting kommer ansluta sig till ett gemensamt framtaget avtal som väntas gynna jämlik och mer kostnadseffektiv användning av ett läkemedel avsett för flera typer av blodcancer.

Läkemedlet Revlimid används både ensamt och i kombination med andra läkemedel mot bland annat multipelt myelom. Behandlingen är dock mycket kostsam. Efter att överläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretaget genomförts är resultatet en prissänkning samt ett avtal om riskdelning mellan landsting och företaget.

Delad kostnad

Avtalet innebär att företaget kommer att stå för en del av kostnaden för behandlingen, framförallt vid längre behandlingstider. Det nya avtalet baseras i stor utsträckning på erfarenheter från tidigare avtal i landstingen.

- Det här visar att regionalt utvecklingsarbete tillsammans med läkemedelsföretag kan bidra med erfarenheter som sedan alla landsting kan dra nytta av, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet, landstingens expertgrupp som har till uppgift att utfärda rekommendationer kring vissa läkemedel.

Flera nya läkemedel

Utöver Revlimid, har ett antal nya läkemedel mot myelom nyligen blivit tillgängliga. Dessa hanteras samordnat genom landstingens samverkan kring ordnat införande av nya läkemedel. Det innebär bland annat att läkemedlen omfattas av rekommendationer från NT-rådet, kunskapsunderlag till stöd för landstingen och gemensamt framtagna avtal med företagen.

- Riskdelningsavtalet för Revlimid bidrar till att minska osäkerheten för landstingen inom detta viktiga område och kan därmed bidra till att patienter på ett mer jämlikt sätt får tillgång till behandling, säger Gerd Lärfars.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot