Publicerad: 25 maj 2015

Landsting och regioner samverkar kring läkemedel för prostatacancer 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att läkemedlet Zytiga (abirateron) ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med 1 juni. I förberedelsearbetet inför förmånsbeslutet har en arbetsgrupp från landsting och regioner deltagit i överläggningar med TLV och företaget Janssen-Cilag AB.

Överläggningarna har resulterat i en överenskommelse där företaget och landstingen delar risken för att läkemedlet inte har effekt samt behandlingskostnaderna vid längre tids behandling.

I arbetsgruppen för att nå fram till överenskommelserna har Region Jönköpings län, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och landstinget i Värmland medverkat tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ett landstingsgemensamt protokoll för ordnat införande av bland annat Zytiga är under framtagande och överenskommelsen bidrar till att minska osäkerheter vid introduktionen.

Mer information om innehållet i överenskommelsen för berörd verksamhet kommer finnas tillgänglig via respektive landstings person med fullmakt att företräda landstinget i samband med överläggningar med TLV.

En förteckning över landstingens och regioners fullmaktshavare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot