Publicerad: 19 december 2016

Ny ordförande i NT-rådet utsedd

Styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel har utsett Gerd Lärfars till ordförande i NT-rådet från och med 1 februari 2017 då nuvarande ordförande Stefan Back går i pension.

Gerd Lärfars är chef för enheten Läkemedelsstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté och från årsskiftet även ordförande i Stockholms medicinska råd. Hon är specialist i invärtesmedicin och hematologi och har en docentur inom hematologi och koagulation vid Karolinska Institutet.

NT-rådet är en expertgrupp som har landstingens mandat att avge rekommendationer till landstingen om användning av nya läkemedel. Målet är en mer jämlik och kostnadseffektiv användning av nya läkemedel i hela landet.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot