Publicerad: 17 maj 2019

Ny rapport visar jämlik och snabb tillgång till nya hepatit C-läkemedel

Under perioden 2014-2015 introducerades sex nya läkemedel för behandling av kronisk hepatit C-infektion som innebar en helt ny behandlingsstrategi genom att det nu blev möjligt att bota sjukdomen genom en kortare tids läkemedelsbehandling.

Landsting och regioner insåg tidigt vikten av att samverka kring introduktionen av dessa läkemedel genom så kallat ordnat införande.

Nu har en rapport publicerats som följt upp behandlingen av totalt 3447 patienter i hela landet under perioden 2014-2015. Sammanfattningsvis ger uppföljningen en tydlig bild av en jämlik och snabb introduktion.

Rapport: Uppföljning av införandet av nya läkemedel mot hepatit C (PDF, nytt fönster)

Landstingens expertgrupp NT (Nya terapier)-rådet har tillsammans med klinisk expertis tagit fram rekommendationer som beskriver bland annat vilka patientgrupper som bör behandlas med vilket läkemedel för att få bäst nytta, behandlingsmässigt och kostnadsmässigt. Samverkan med myndigheterna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket samt de berörda läkemedelsföretagen har haft stor betydelse för genomförandet.

Uppföljningen visar att landstingen har visat stor följsamhet till rekommendationerna både när det gäller att använda de rekommenderade läkemedlen och vilka patienter som prioriterades för behandling.

- Ungefär 85% av behandlingarna har givits i enlighet med rekommendationerna, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet. Resultatet visar att landstingen har tagit ett stort ansvar för att patienterna ska få behandling på ett jämlikt sätt och samarbete med framför allt våra experter har varit ovärderligt för vårt arbete.

Dessutom visar uppföljningen att läkemedlens effekt är så god som förväntats från de kliniska studierna. Läkemedlen introducerades snabbt i landet, även om takten för införandet var något olika i olika landsting.

- Landsting och regioner, myndigheter, kliniska experter och företag har visat prov på ett framgångsrikt samarbete för att patienterna så snabbt och jämlikt som möjligt ska få tillgång till dessa innovativa läkemedel, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL. Det är glädjande att få bekräftelse på att den samverkan vi har kring ordnat införande av nya läkemedel verkligen fungerar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot