Publicerad: 10 juni 2016

Nytt läkemedelsavtal tecknat

Staten och Sveriges Kommuner och landsting har tecknat en överenskommelse om ersättningen för läkemedelsförmånerna med mera för år 2016.

Ersättningen omfattar 23,9 miljarder kronor och omfattar förutom bidrag till landstingens kostnader för förmånsläkemedel även vissa andra poster, t.ex. extra ersättning för avgiftsfria läkemedel till barn och ersättning för hepatit-C läkemedel motsvarande 70% av kostnaderna.

Nyheter i årets överenskommelse är bland annat att landstingen får behålla de rabatter som är gemensamt framförhandlade inom ramen för ordnat införande och så kallade trepartssamverkan (landsting, läkemedelsföretag och TLV) men inget landsting ska enskilt förhandla med företagen. Om så sker kommer eventuell rabatt att dras från det landstingets ersättning under 2017.

23,9 miljarder till landstingen för läkemedelskostnader

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot