Publicerad: 10 juni 2016

Nytt läkemedelsavtal tecknat

Staten och Sveriges Kommuner och landsting har tecknat en överenskommelse om ersättningen för läkemedelsförmånerna med mera för år 2016.

Ersättningen omfattar 23,9 miljarder kronor och omfattar förutom bidrag till landstingens kostnader för förmånsläkemedel även vissa andra poster, t.ex. extra ersättning för avgiftsfria läkemedel till barn och ersättning för hepatit-C läkemedel motsvarande 70% av kostnaderna.

Nyheter i årets överenskommelse är bland annat att landstingen får behålla de rabatter som är gemensamt framförhandlade inom ramen för ordnat införande och så kallade trepartssamverkan (landsting, läkemedelsföretag och TLV) men inget landsting ska enskilt förhandla med företagen. Om så sker kommer eventuell rabatt att dras från det landstingets ersättning under 2017.

23,9 miljarder till landstingen för läkemedelskostnader

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot