Publicerad: 12 maj 2016

Öppen rapportering av värdeöverföringar/Efpia disclosure code

Den 31 maj öppnar LIFs samarbetsdatabas för öppen rapportering av värdeöverföringar.

Respektive läkemedelsföretag kommer att öppet publicera en sammanställning av de värdeöverföringar man gjort under 2015 till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården i Sverige.

De värdeöverföringar som publiceras är donationer, sponsring, konsultation/uppdrag samt forskning och utveckling. Detta är ett Europeiskt initiativ via EFPIA (Europeiska LIF).

Öppen rapportering av värdeöverföringar, LIF´s webbplats

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot