Publicerad: 21 juni 2017

Skrivelse om ändring i receptregisterlagen

I en skrivelse till regeringen begär Sveriges Kommuner och Landsting samt Inera AB att lagstiftningen justeras så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal, efter samtycke från patienten, kan se vilka läkemedel patienten blivit rekommenderad och vad som faktiskt hämtats ut.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot