Publicerad: 17 maj 2019

Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Alla landsting och regioner har frivilligt anslutit sig till en samverkansmodell, där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel.

Ordnat införande av nya läkemedel handlar om att landsting, myndigheter och företag samverkar kring introduktion av nya läkemedel.

Målet är en jämlik, ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Värdefulla läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål.

Inom samverkansmodellen uppträder landstingen gemensamt som köpare och kravställare, vilket kan leda till bättre läkemedelspriser och därmed mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Information om landstingens gemensamma arbete med ordnat införande, Janusinfo

Modellen består av fyra funktioner

NT-rådet för vägledande rekommendationer

Samverkansmodell för läkemedel SKL

NT-rådet har landstingens mandat att avge rekommendationer om användning av nya läkemedel. Rådet beslutar också om vilka läkemedel som ska omfattas av nationellt ordnat införande inom samverkansmodellen.

NT-rådet, janusinfo.se

NT-rådets rekommendationer, janusinfo.se

Livscykelfunktionen – utan spaning ingen aning

Livscykelfunktionen möjliggör framförhållning i införandet av nya läkemedel genom att kartlägga kommande läkemedel åt landstingen. Funktionen tar fram landstingsgemensamma kunskapsunderlag och koordinerar uppföljning av vissa läkemedel.

Marknadsfunktionen - för marknadsbevakning och upphandlingssamverkan

Marknadsfunktionen arbetar strategiskt och bevakar läkemedelsmarknaden och stöttar landstingen med gemensamma avtalsmallar, gemensam prisdatabas och identifierar upphandlingsmöjligheter.

Förhandlingsdelegationen – för ökad prispress

Förhandlingsfunktionen genomför, på NT-rådets eller landstingens uppdrag, prisförhandlingar med läkemedelsföretag.

Publikation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofie Alverlind
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot