Publicerad: 26 april 2019

Samverkansregler för vård och industri

En gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Det finns gemensamt överenskomna regler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och den laboratorietekniska industrin om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden.

Här kan du läsa om reglerna i överenskommelsen, frågor och svar, vägledning om sponsring samt läkemedelsindustrins egna regler om värdeöverföringar. Du kan även läsa mer om SKL:s mer generella antikorruptionsarbete samt hitta kontaktpersoner i regioner.

Samverkansregler (PDF, öppnas i nytt fönster)

Samverkansregler - engelsk version (PDF, öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar (PDF, öppnas i nytt fönster)

Vägledning runt sponsring (PDF, öppnas i nytt fönster)

SKL:s antikorruptionsarbete, inklusive e-utbildning

Läkemedelsindustrins egna regler om rapportering av värdeöverföringar

Kontaktpersoner i regioner

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot