Publicerad: 4 januari 2018

Samverkansregler för vård och industri

En gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Handslag för samverkan läkemedel

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och den laboratorietekniska industrin om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden.
2014 sammanfördes de olika branschreglerna i samma regelverk.

Nedan kan du läsa reglerna i överenskommelsen, frågor och svar, vägledning om sponsring samt läkemedelsindustrins egna regler om värdeöverföringar. Du kan även läsa mer om SKL:s mer generella antikorruptionsarbete samt hitta kontaktpersoner i landsting och regioner.

Samverkansregler

Engelsk version

Frågor och svar, PDF, öppnas i nytt fönster

Vägledning runt sponsring, PDF, öppnas i nytt fönster

SKL:s antikorruptionsarbete, inklusive e-utbildning

Läkemedelsindustrins egna regler om rapportering av värdeöverföringar

Kontaktpersoner i landsting och regioner

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot