Publicerad: 27 november 2018

Kontaktpersoner i landsting och regioner för samverkansregler

I alla landsting och regioner finns en person som har uppdraget att vara kontaktperson och lokal förvaltare av samverkansreglerna, oavsett om det berör läkemedel, medicinsk teknik eller laboratorieteknik.

Kontaktpersonen är den person som ser till att olika frågor relaterat till samverkansreglerna omhändertas inom landstinget. Kontaktpersonen tar emot och förmedlar frågor relaterade till samverkansreglerna vidare inom landstinget. Det ligger inte i uppdraget att ta ställning till om specifika samarbetsprojekt mellan företag och vård ska genomföras utifrån verksamhetsnytta.

Kontaktpersonen är i första hand till för medarbetare i hälso- och sjukvården, på SKL och företagens branschorganisationer. Företag ombeds därför att i första hand kontakta sin branschorganisation i frågor runt den praktiska tillämpningen av samverkansreglerna i de olika landstingen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i landsting och regioner för samverkansregler vård och industri (läkemedel, medtech och labtech).

Blekinge

Anna Janson
anna.janson@ltblekinge.se

Dalarna

Lars-Olof Björkqvist
lars-olof.bjorkqvist@ltdalarna.se

Gotland

Rolf Forsman
Beställarchef
rolf.forsman@gotland.se

Gävleborg

Johan Welander
johan.welander@regiongavleborg.se

Halland

Tamara Adem
tamara.adem@regionhalland.se

Jämtland

Carsten Dencker
carsten.dencker@jll.se

Jönköping

Mårten Lindström
marten.lindstrom@lj.se

Kalmar

Hans-Peter Eriksson
hans-peter.eriksson@ltkalmar.se

Kronoberg

Stephan Quittenbaum
stephan.quittenbaum@ltkronoberg.se

Norrbotten

Linda Grahn
linda.grahn@norrbotten.se

Göran Eriksson
goran.eriksson@norrbotten.se

Gabriella Andersson
gabriella.a.andersson@norrbotten.se

Skåne

Maria Landgren
maria.landgren@skane.se

Stockholm

Vakant

Sörmland

Björn Lundahl
bjorn.lundahl@dll.se

Uppsala

Anne Nilsson
anne.nilsson@regionuppsala.se

Värmland

Niklas Larsson
niklas.larsson@liv.se

Västernorrland

Lena Wiberg
lena.wiberg@lvn.se

Västerbotten

Eva-Lotta Glader
eva-lotta.glader@umu.se

Västmanland

Carl Johan Karlsson
carl.johan.karlsson@regionvastmanland.se

Inge Eriksson
inge.eriksson@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Peter Amundin
peter.amundin@vgregion.se

Örebro

Erik Fredholm
erik.fredholm@regionorebrolan.se

Östergötland

Johan Ljungkvist
johan.ljungkvist@regionostergotland.se

Ulrika Whiss
ulrika.whiss@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot