Publicerad: 20 januari 2017

Nationell läkemedelsstrategi

En nationell läkemedelstrategi ska leda till att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. SKL och regeringen har tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin.

Nationella läkemedelsstrategin (NLS) syftar till att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet och innefattar ett trettiotal planerade punkter inom olika insatsområden.

Nationella läkemedelsstrategin 2016-2018 (PDF, nytt fönster)

En högnivågrupp driver arbetet

Arbetet med läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges läkarförbund, Läkemedelsindustriföreningen, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sveriges Apoteksförening samt ett antal landsting och regioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot