Publicerad: 29 augusti 2019

Samtyckesblanketter, HPV

Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de vaccinationer som sker via skolhälsovården och som ges till äldre flickor via regionerna.

Blanketterna är de enda som är etikgodkända och användbara för den registrering av vaccinationen som ska göras i hälsodataregister och Svevac.

Samtyckesblankett för utskrift

Samtyckesblanketterna uppdateras kontinuerligt och den senaste versionen återfinns här. Däremot kan det finnas olika versioner av samtyckesblanketterna när det gäller översättningar på grund av handläggningstid.

Samtyckesblankett på svenska

Samtyckesblankett HPV - två doser i årskurs 5-6 (Word, nytt fönster)

Samtyckesblankett HPV - två doser i årskurs 5-6 (PDF, nytt fönster)

Samtyckesblankett HPV - tre doser till flickor som fyllt 15 år (Word, nytt fönster)

Samtyckesblankett HPV - tre doser till flickor som fyllt 15 år (PDF, nytt fönster)

Samtyckesblanketten i olika språk

Samtliga länkar är i PDF och öppnas i ett nytt fönster. Samtyckesblanketterna kommer inte att revideras förrän beslut har tagits om HPV vaccination för pojkar.

Albanska

Arabiska

Bosniska Kroatiska Serbiska

Engelska

Finska

Franska

Persiska

Polska

Ryska

Somaliska

Spanska

Sydkurdiska Sorani

Turkiska

Framtagna blanketter med flera aktörer

Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med andra aktörer arbetat fram blanketter i samband med vaccinationskampanj mot HPV-virus (humant papillomvirus) för att minska framtida sjuklighet i främst livmoderhalscancer och andra HPV-relaterade sjukdomar.

Sedan den 1 januari 2013 införs ett nationellt hälsodataregister för barnvaccinationer vilket gäller de flickor som är födda 1999 eller senare. De som är äldre registreras som tidigare i Svevac.

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot