Publicerad: 13 november 2017

Patientinflytande

Patient- och brukarinflytandet har under de senaste åren förstärkts då frågorna har fått allt större uppmärksamhet. Detta kombinerat med en trend av individualisering och ökad patientrörlighet inom såväl Sverige som EU.

patientinflytande

Med valfrihet har en utveckling skett under de senaste åren mot en förändrad syn på den enskilde patientens, brukarens och invånarens ställning i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Patientlagen ger ytterligare möjligheter att stärka patientens ställning och att arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot