Publicerad: 5 oktober 2018

Patientinflytande

Patient- och brukarinflytandet har under de senaste åren förstärkts då frågorna har fått allt större uppmärksamhet. Detta kombinerat med en trend av individualisering och ökad patientrörlighet inom såväl Sverige som EU.

patientinflytande

Med valfrihet har en utveckling skett under de senaste åren mot en förändrad syn på den enskilde patientens, brukarens och invånarens ställning i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Patientlagen ger ytterligare möjligheter att stärka patientens ställning och att arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot