Publicerad: 15 februari 2018

Vårdbarometern 2010-2015

Tidigare Vårdbarometern var en befolkningsundersökning som under 2010-2015 genomfördes nationellt gemensamt med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplat till hälso- och sjukvårdsbarometern.

Datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer, med personer 18 år och äldre. Intervjuerna utgick från ett gemensamt nationellt framtaget frågeformulär, i vissa fall kompletterat med landstingsspecifika frågor.

Syftet var att följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjukvård och inställningar i olika frågor som ett underlag för att kunna föra en demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden samt att fånga hur invånarnas uppfattning utvecklades sig över tid i relation till insatser som syftat till att förbättra hälso- och sjukvården, såväl lokalt som nationellt.

Årsrapport för Vårdbarometern från 2015 års mätning

Vårdbarometern genomfördes även årligen under 2001-2009. För att följa utvecklingen i samhället och i sjukvården har förändringar av metod och frågeformulär gjorts över tid. År 2010 gjordes en mer genomgripande förändring vilket påverkar möjligheten till jämförelser över tid.

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Biträdande sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot