Publicerad: 6 september 2016

Kontaktuppgifter för Nationell patientenkät

Kontaktpersoner SKL

Martin Midböe
Projektledare
martin.midboe@skl.se
08-452 78 98
072-539 13 22

Kontaktpersoner landsting och regioner

Blekinge

Elisabeth Andersson
elisabeth.andersson@ltblekinge.se

Dalarna

Leo Musikka
leo.musikka@ltdalarna.se

Gotland

Johan Weimer
johan.weimer@gotland.se

Gävleborg

Johanna Alfredsson
johanna.alfredsson@regiongavleborg.se

Halland

Ralf Westerberg
ralf.westerberg@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Lars Eriksson
lars.eriksson@regionjh.se

Jönköping

Eivor Blomqvist
eivor.blomqvist@rjl.se

Kalmar

Anna Olheden
anna.olheden@ltkalmar.se

Kronoberg

Anneli Roubert
Anneli.roubert@kronoberg.se

Norrbotten

Eva Sjölund
eva.sjolund@nll.se

Skåne

Anders Wallner
anders.wallner@skane.se

Alexander Dozet
alexander.dozet@skane.se

Stockholm

Maria Berglund
maria.a.berglund@sll.se

Sörmland

Lena Andersson
lena.a.andersson@dll.se

Uppsala

Henrik Andréasson
henrik.andreasson@lul.se

Värmland

Per-Arne Brandberg
per-arne.brandberg@liv.se

Västerbotten

Göran Hugosson
goran.hugosson@vll.se

Västernorrland

Lena Alexandersson
lena.alexandersson@lvn.se

Västmanland

Catharina Jansson
catharina.e.jansson@ltv.se

Västra Götalandsregionen

Lotta Helgesson
eva-charlotta.helgesson@vgregion.se

Örebro

Katarina Waldenborg
katarina.waldenborg@regionorebrolan.se

Östergötland

Björn Hansson
bjorn.hansson@regionostergotland.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot