Publicerad: 3 oktober 2016

Om nationell patientenkät

Patientupplevd kvalitet behöver systematiskt mätas för att vården ska få underlag för utvecklings- och förbättringsarbete utifrån ett patientperspektiv. Patienters synpunkter på och erfarenheter av vården behöver lyftas fram.

Patienter upplevelser mäts

Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser i vården. Frågorna handlar om bland annat om respekt och bemötande, delaktighet, emotionellt stöd och helhetsintryck.

Resultat hjälper att utveckla vården

Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för information till invånare och patienter.

Resultat av nationella undersökningarna på webbplatsen Nationell Patientenkät, 2015-framåt

Resultat från nationella undersökningar mellan år 2009-2014

Genomförande av undersökningen

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Den första undersökningen genomfördes inom primärvården hösten 2009. Mätningar genomförs sedan dess årligen, vartannat år inom primärvården och vartannat år inom specialiserad vård.

Tidplan för genomförande av undersökningen

Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm gick med i Nationell Patientenkät från 1 januari 2011, Norrbotten gick aktivt med från hösten 2011.

Tjänster

Informationsansvarig

  • Hanna Emami
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot