Publicerad: 30 november 2017

Patientavgifter i hälso- och sjukvården 2017

Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga landsting/regioner från och med den 1 januari 2017 för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården samt i den slutna vården. Avgifterna kan komma att ändras under året.

Patientavgifter 2017

Landsting

Primärvård-husläkare

Specialistläkare

Blekinge

150

300

Dalarna


200


350

Gotland

200

300

Gävleborg

200

200

Halland

150

300

Jämtland Härjedalen

300

300

Jönköping

250


250


Kalmar

200

200

Kronoberg

150

300

Norrbotten

200

200

Skåne

200

300

Stockholm

200

350

Sörmland

0

400

Uppsala

150

330

Värmland

200

200

Västmanland

150

320

Västerbotten

200

200

Västernorrland

200

200

Västra Götaland

100/300*

300

Örebro

120

250

Östergötland

200

200

 

  • Den 1 januari 2017 införde Landstinget Sörmland införde den 1 januari 2017 avgiftsfria besök hos läkare i primärvården. Samtidigt höjdes avgiften med 100 kr till 400 kr för besök i den öppna specialiserade vården. Landstinget Sörmland höjde också avgiften med 20 kr till 100 kr per dag i den slutna vården.
  • Landstinget i Uppsala län säkte avgiften med 20 kr till 150kr för läkarbesök i
    primärvården.
  • Region Östergötland och Landstinget Västernorrland införde en enhetlig avgift på 200 kr för läkarbesök i primärvården och för besök i den öppna specialiserade vården
  • Övriga landsting har inför 2017 inte förändrat avgifterna inom dessa områden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot