Publicerad: 14 november 2017

Patientlagen ska stärka patientens ställning

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Patientlagen ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Gemensam kunskapsbas om patientlagen

För att stödja landsting, regioner och kommuner i genomförandet av patientlagen och informera om patientlagen, har en gemensam kunskapsbas tagits fram. Stödet består bland annat av en beskrivning av patientlagen (promemoria) samt vanliga frågor och svar om patientlagen.

Sammanfattning av patientlagen (PDF, nytt fönster)

Sammanställda svar på vanliga frågor om patientlagen, SKL (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot