Publicerad: 23 augusti 2016

Patientlagen ska stärka patientens ställning

Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år. Patientlagen ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Dialog med patient - patientlag med ökat patientinflytande

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Gemensam kunskapsbas om patientlagen

För att stödja landsting, regioner och kommuner i genomförandet av patientlagen och informera om patientlagen, har en gemensam kunskapsbas tagits fram. Stödet består bland annat av en beskrivning av patientlagen (promemoria), PowerPointbilder, SKL-cirkulär samt vanliga frågor och svar om patientlagen.

Sammanfattning av patientlagen (PDF, nytt fönster)

Sammanställda svar på vanliga frågor om patientlagen, SKL (PDF, nytt fönster)

Information om patientlagen. SKL-cirkulär 14:33

PowerPointbilder om patientlagen för informationsspridning (PDF, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Läs vidare

Film om patientlagen

En film som handlar om de större förändringarna som patientlagen medför. Här beskrivs bland annat den utökade möjligheten att söka vård i andra landsting och de förtydligade kraven på information.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot