Publicerad: 15 maj 2018

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015

SKL:s styrelse beslöt hösten 2014 att godkänna ett reviderat riksavtal för utomlänsvård och att rekommendera landstingen och regionerna att godkänna och tillämpa avtalet som gäller från den 1 januari 2015.

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer från och med 1 januari 2015

Meddelande från SKL:s styrelse om riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015 (PDF, nytt fönster)

Beslutsstöd, utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna hemlandstinget (PDF, nytt fönster)

Rekommendation gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster

SKL:s styrelse beslöt i maj 2017 att rekommendera landstingen och regionerna att tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården.

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster (PDF,nytt fönster)

Blankett för remiss och betalningsförbindelse

Beställning av reviderad blankett för remiss/betalningsförbindelse via SKL Kommentus

Remissblankett för elektroniskt ifyllning

Beställs från Inera, eblanketter@inera.se

Regionala prislistor

Prislistor Norra sjukvårdsregionen

Prislistor samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra regionsvårdsnämnden

Samverkansnämnden Uppsala/Örebro

Samverkansnämnden Västra sjukvårdsregionen

Landstingens krav på remiss i öppen vård

Redovisning av landstingens krav på remiss i öppenvård (PDF, nytt fönster)

Kontaktuppgifter inom respektive landsting

Kontaktuppgifter till funktion som vidareförmedlar utomlänsremisser (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot