Publicerad: 12 augusti 2016
Prenumerera på Patientinflytande

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 maj 2011

SKL:s styrelse beslöt hösten 2010 att godkänna ett reviderat riksavtal för utomlänsvård och att rekommendera landstingen och medlemskommunen att godkänna och tillämpa avtalet som gäller från den 1 maj 2011. Styrelsen fattade också beslut om förteckning E.

Riksavtalet för utomlänsvård 1 maj 2011 

Förteckning E från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2016 (PDF, nytt fönster)

Riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015

SKL:s styrelse beslöt hösten 2014 att godkänna ett reviderat riksavtal för utomlänsvård och att rekommendera landstingen och regionerna att godkänna och tillämpa avtalet som gäller från den 1 januari 2015.

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer från och med 1 januari 2015 (nytt fönster)

Meddelande från SKL:s styrelse om riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015 (PDF, nytt fönster)

Beslutsstöd, utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna hemlandstinget (PDF, nytt fönster)

Blankett för remiss och betalningsförbindelse

Beställning av reviderad blankett för remiss/betalningsförbindelse via SKL Kommentus

Remissblankett för elektroniskt ifyllning

Beställs ifrån Eva Nyströmer, Inera, 08-452 72 56, eva.nystromer@inera.se

Regionala prislistor

Prislistor Norra sjukvårdsregionen

Prislistor samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra regionsvårdsnämnden

Samverkansnämnden Uppsala/Örebro

Samverkansnämnden Västra sjukvårdsregionen

Landstingens krav på remiss i öppen vård

Redovisning av landstingens krav på remiss i öppenvård

Kontaktuppgifter inom respektive landsting

Kontaktuppgifter till funktion som vidareförmedlar utomlänsremisser (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot