Publicerad: 29 oktober 2018

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015

SKL:s styrelse beslöt hösten 2014 att godkänna ett reviderat riksavtal för utomlänsvård och att rekommendera landstingen och regionerna att godkänna och tillämpa avtalet som gäller från den 1 januari 2015.

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer från och med 1 januari 2015

Meddelande från SKL:s styrelse om riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015 (PDF, nytt fönster)

Beslutsstöd, utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna hemlandstinget (PDF, nytt fönster)

Rekommendation gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster

SKL:s styrelse beslöt i maj 2017 att rekommendera landstingen och regionerna att tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården.

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster (PDF,nytt fönster)

Beställning av medicinsk service

Information om riksavtalets regler om beställning av medicinsk service hos andra landsting (PDF, öppnas i nytt fönster)

Blankett för remiss och betalningsförbindelse

Beställning av reviderad blankett för remiss/betalningsförbindelse via SKL Kommentus

Remissblankett för elektroniskt ifyllning

Beställs från Inera, eblanketter@inera.se

Regionala prislistor

Prislistor Norra sjukvårdsregionen

Prislistor samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra regionsvårdsnämnden

Samverkansnämnden Uppsala/Örebro

Samverkansnämnden Västra sjukvårdsregionen

Landstingens krav på remiss i öppen vård

Redovisning av landstingens krav på remiss i öppenvård (PDF, nytt fönster)

Kontaktuppgifter inom respektive landsting

Kontaktuppgifter till funktion som vidareförmedlar utomlänsremisser (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare
  • Agneta Rönn
    ExpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot