Publicerad: 7 juni 2017

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot