Publicerad: 5 oktober 2018

Valmöjligheter inom hälso- och sjukvård

Sedan början av 1990-talet har finns det stora möjligheter att välja vårdgivare för icke akut vård antingen i det egna landstinget eller i andra landsting.

Landstingsförbundets styrelse beslöt år 2000 att tydliggöra och förenkla patientens möjligheter att välja vårdgivare i en särskild rekommendation (A 00:56).

Patientlagen (2014:821) som trädde i kraft den 1 januari 2015 ersatte rekommendationens bestämmelser om möjligheterna att välja offentligt finansierad öppen vård. Rekommendationens bestämmelser om sluten vård gäller fortfarande.

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso och sjukvård, 2000 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot