Publicerad: 11 januari 2019

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. I Sverige är vården säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är skador fortfarande ett stort problem.

Två vårdpersonal samtalar.

En nationell kraftsamling ska minska fallskador, som är den vanligaste olyckstypen i Sverige.

Vårdpersonal i samtal

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården och på så sätt minska risken för vårdskador.

Två vårdpersonal samtalar.

Varje år genomförs mätningar av förekomsten av skador i vården. Här presenteras resultaten.

Vårdpersonal i samtal

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Här finns mallar som kan användas.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot