Publicerad: 18 juni 2019

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. I Sverige är vården säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är skador fortfarande ett stort problem.

Illustration för puffbild

En nationell kraftsamling ska minska fallskador, som är den vanligaste olyckstypen i Sverige.

Illustration på puffbild

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården och på så sätt minska risken för vårdskador.

Illustration för puffbild

Varje år genomförs mätningar av förekomsten av skador i vården. Här presenteras resultaten.

Illustration på puffbild

Rapporten Diagnostiska fel - Brister i kompetens och bemanning syftar till att öka kunskapen om vilka brister i vården som kan bidra till diagnostiska fel.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot