Publicerad: 8 maj 2018

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. I Sverige är vården säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är skador fortfarande ett stort problem.

Två vårdpersonal samtalar.

SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information. Det handlar om att minska riskerna för att information glöms bort eller misstolkas.

Vårdpersonal i samtal

Tillsammans med representanter från landsting och kommuner har SKL tagit fram ett nationellt ramverk för patientsäkerhet.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot