Publicerad: 9 maj 2017

Informationsmaterial om antibiotika

Antibiotika är en viktig patientsäkerhetsfråga både för hälso- och sjukvården och för den enskilde patienten. Här kan du ta del av en e-utbildning och information om antibiotika.

Antibiotika intar en särställning bland läkemedel genom att en felaktig användning kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället desto större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.

För att behålla möjligheten till effektiv cancerbehandling, intensivvård, neonatalvård och transplantationsvård måste en ökande antibiotikaresistens motverkas.

Informationsmaterial om användning av antibiotika

Kort skrift antibiotikainformation på svenska och fem andra språk

Film väntrums-TV om antibiotika (öppnas nytt fönster)

Film för nedladdning för väntrums-TV om antibiotika (öppnas nytt fönster)

E-utbildning om antibiotika

E-utbildningen Antibiotikasmart (Flash, öppnas nytt fönster)

Du behöver Flash-player för att kunna ta del av e-utbildningen.

Utbildningen tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Den vänder sig i första hand till läkare i primärvård och öppenvård. Även läkare inom slutenvård kan ha nytta av kunskaperna om antibiotika och vanliga infektioner.

Webbutbildningen är tänkt att kunna användas i sin helhet en gång eller som resurs att komma tillbaka till för att öva. Den tar dig cirka 40 minuter att gå igenom. Utbildningen fokuserar på praktisk övning, med teori bara för dem som behöver.

SKL har i samarbete med Strama-grupperna i Stockholm, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Västerbotten och Västra Götaland tagit fram e-utbildningen "Antibiotikasmart".

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot