Publicerad: 6 juli 2018

Mätning av skador i vården

För att identifiera skador i vården används olika metoder bland annat punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner och trycksår samt strukturerad journalgranskning.

Punktprevalensmätningar

Punktprevalensmätningar är en del av vårdens kvalitetsuppföljning och ligger som grund för förbättringsarbete som görs på varje avdelning och varje enhet runt om i Sverige. Att få beskrivande data på hur det ser ut i den egna verksamheten är en välkänd drivkraft i allt utvecklings- och förbättrings­arbete. Mätningarna görs på uppdrag av respektive landstings- och regiondirektör.

Strukturerad journalgranskning

Strukturerad journalgranskning för att mäta förekomsten av skador i vården utförs i ett internationellt perspektiv i allt ökande omfattning med metoden Global Trigger Tool (GTT). I Sverige har metoden reviderats och benämns markörbaserad journalgranskning (MJG). Metoden baseras på att man vid journalgranskning identifierar journaluppgifter, som kan indikera en skada och därefter bedömer om en skada inträffat och om den i så fall var undvikbar, det vill säga en vårdskada.

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot