Publicerad: 23 december 2016

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Sedan flera år används strukturerad journalgranskning för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige.

Den metod som används är Markörbaserad Journalgranskning (MJG) som är en svensk anpassning av metoden Global Trigger Tool (GTT) som i ett internationellt perspektiv används i ökad omfattning.

Metoden baseras på att man vid journalgranskning identifierar journaluppgifter, som kan indikera en skada och därefter bedömer man om en skada inträffat och om den i så fall var undvikbar, det vill säga en vårdskada.

En svensk handbok för GTT togs fram 2007 och reviderades 2012 då man förtydligade hur man bedömer skador och undvikbarhet. Handboken ger också en mer utförlig bakgrund till metoden. En bilaga med markörer anpassade för barnsjukvård möjliggör en utvidgad användning av metoden MJG. I Sverige har MJG även anpassats till psykiatrisk vård.

Handbok, markörbilagor och rapporter

Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården

Markörer med definitioner för journalgranskning inom somatiken (PDF, nytt fönster)

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Rapporter om granskningsresultaten

Rapporter som redovisar resultatet av den sjukhusövergripande granskningen vid akutsjukhusen i Sverige under åren 2013-2016 har sammanställts av SKL.

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå januari 2013 - juni 2016, publicerad december 2016

Skador i vården - Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå 2013-2015, publicerad december 2016

Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå Appendix 2013-2015, publicerad december 2016

Tidigare rapporter

Skador i vården - skadeöversikt och kostnad, 2013

Patientsäkerhet lönar sig - kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013

Skador i vården - skadeområden och undvikbarhet, januari 2013 - juni 2014

Skador i vården - sammanställning av klinikvisa resultat, januari 2013 - juni 2014

Skador i vården - skadeområden, undvikbarhet, förändringar över tid, 2013-2014 (PDF, nytt fönster)

Skador i vården - utveckling 2013-2015 (PDF,nytt fönster)

Kortversion Vårdskador, vad vi trodde då - vad vet vi nu? (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot