Publicerad: 6 mars 2018

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Sedan flera år används strukturerad journalgranskning för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige.

Den metod som används är Markörbaserad Journalgranskning (MJG) som är en svensk anpassning av metoden Global Trigger Tool (GTT) som i ett internationellt perspektiv används i ökad omfattning.

Metoden baseras på att man vid journalgranskning identifierar journaluppgifter, som kan indikera en skada och därefter bedömer man om en skada inträffat och om den i så fall var undvikbar, det vill säga en vårdskada.

Handbok, markörbilagor och rapporter

Handboken ger en utförlig bakgrund till metoden. En bilaga med markörer anpassade för barnsjukvård möjliggör en utvidgad användning av metoden MJG. I Sverige har MJG även anpassats till psykiatrisk vård.

Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården

Markörer med definitioner för journalgranskning inom somatiken (PDF, nytt fönster)

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Rapporter om granskningsresultaten

SKL har sammanställt rapporter som redovisar resultatet av den sjukhusövergripande granskningen vid akutsjukhusen i Sverige under åren 2013-2017.

Skador i vården på nationell nivå 2013 - första halvåret 2017, publicerad januari 2018

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå januari 2013 - 2016, publicerad september 2017

Vårdrelaterade infektioner, publicerad maj 2017

Vårdrelaterade infektioner, publicerad maj 2017 (Sammanfattande skrift)

Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå Appendix 2013-2015, publicerad december 2016

Tidigare rapporter

Skador i vården - Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå 2013-2015, publicerad december 2016

Patientsäkerhet lönar sig - kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013

Kortversion Vårdskador, vad vi trodde då - vad vet vi nu? (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot