Publicerad: 25 juni 2018

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Sedan flera år används strukturerad journalgranskning för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige.

Den metod som används är Markörbaserad Journalgranskning (MJG) som är en svensk anpassning av metoden Global Trigger Tool (GTT) som i ett internationellt perspektiv används i ökad omfattning.

Metoden baseras på att man vid journalgranskning identifierar journaluppgifter, som kan indikera en skada och därefter bedömer man om en skada inträffat och om den i så fall var undvikbar, det vill säga en vårdskada.

Handbok, markörbilagor och rapporter

Handboken ger en utförlig bakgrund till metoden. En bilaga med markörer anpassade för barnsjukvård möjliggör en utvidgad användning av metoden MJG. I Sverige har MJG även anpassats till psykiatrisk vård.

Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården

Markörer med definitioner för journalgranskning inom somatiken (PDF, nytt fönster)

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Rapporter om granskningsresultaten

SKL har sammanställt rapporter som redovisar resultatet av den sjukhusövergripande granskningen vid akutsjukhusen i Sverige under åren 2013-2017.

Skador i vården - utveckling 2013 - 2017 nationell nivå, publicerad juni 2018

Skador i vården - utveckling 2013 - 2017 region- och landstingsnivå, publicerad juni 2018

Tidigare rapporter

Vårdrelaterade infektioner, publicerad maj 2017

Vårdrelaterade infektioner, publicerad maj 2017 (Sammanfattande skrift)

Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå Appendix 2013-2015, publicerad december 2016

Patientsäkerhet lönar sig - kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013

Kortversion Vårdskador, vad vi trodde då - vad vet vi nu?

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot