Publicerad: 29 januari 2019

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. Här finns en handbok som beskriver metoden samt en studie som presenterar skador i slutenvården under 2013-2017.

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Handbok och markörbilagor för metoden

Handboken ger en utförlig bakgrund till metoden MJG. En bilaga med markörer anpassade för barnsjukvård möjliggör en utvidgad användning av metoden MJG. I Sverige har MJG även anpassats till psykiatrisk vård.

Handbok för metoden markörbaserad journalgranskning

Markörer med definitioner för journalgranskning inom somatiken (PDF, nytt fönster)

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård

Studie över skador i slutenvården 2013-2017

Under 2013-2017 genomfördes en studie över skador i slutenvården där över 77 000 vårdtillfällen granskades. Nu har resultatet av studien sammanställts i två rapporter, en på nationell nivå och en på region- och landstingsnivå.

Rapporterna publicerades i juni 2018.

Informartionsblad om skador i slutenvården

Informationsbladet Skador i slutenvård sammanfattar de viktigaste slutsatserna i granskningen och kan användas som ett stöd i det strategiska patientsäkerhetsarbetet.

Informationsbladet Skador i slutenvården (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot