Publicerad: 8 juni 2016
Prenumerera på Patientsäkerhet

Resultat från 2016 års punktprevalensmätning

Vårens nationella mätning av vårdrelaterade infektioner visar att andelen vårdrelaterade infektioner ligger totalt på 9,1 procent. Utav 16 059 patienter som observerats inom slutenvården, identifierades 1 459 patienter med en vårdrelaterad infektion.

Det är en liten minskning jämfört med föregående år. En positiv utveckling är att vårdrelaterade infektioner hos patienter över åttio år har minskat från 9,4 procent till 8 procent. De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektioner, infektioner i hud och mjukdelar och lunginflammation.

De senaste mätningarna visar på en stor minskning av urinvägsinfektion och infektioner i hud och mjukdelar. Däremot ser vi inga större förändringar vad gäller andel patienter med lunginflammation, vilket nu är den vanligaste formen av vårdrelaterade infektioner.

Resultaten visar också att män jämfört med kvinnor har i större utsträckning en vårdrelaterade infektion, 10,3 procent respektive 8,4 procent. Från årets resultat kan vi konstatera att det krävs en djupare analys av lunginflammationer och vårdrelaterade infektioner hos män.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot