Publicerad: 21 juni 2017

Mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Sedan den första mätningen hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både landstingen och kommunerna.

Resultat från mätningarna

Tabeller resultat VRI och BHK (excel, nytt fönster)

Resultat visas i interaktiva diagram, Microsoft Power BI

Diagrammen beskriver följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler i kommuner och landsting. Diagrammen visas på två flikar med möjlighet att filtrera genom fasta val eller genom att klicka direkt i diagrammen. Enheter eller undergrupper med färre än 30 observationer redovisas inte.

Landstingens resultat

Landstingens resultat från mätningen av basala hygienrutiner och klädregler 2017 visar att totala följsamheten ligger på 72 procent (exkl. rättspsykiatrin och tandvårdens resultat). Andelen korrekta klädregler ligger på 93 procent och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 76 procent.

Punktprevalensmätning av följsamhet BHK landstingen (PPT, nytt fönster)

Kommunernas resultat

Resultaten från kommuner som mätt basala hygienrutiner och klädregler våren 2017 visade att följsamheten var 48,5 procent vilket är en liten minskning jämfört med förra året. Andelen korrekta klädregler ligger på 80 procent och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 57 procent.

Tabeller kommunernas resultat (excel, nytt fönster)

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och landsting. Medarbetarnas följsamhet till sju grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot