Publicerad: 15 februari 2017

Mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Sedan den första mätningen hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både landstingen och kommunerna.

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och landsting. Medarbetarnas följsamhet till sju grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

I mätningen som gjordes 2016 (under vecka 12-13) hade 75,6 procent av personalen i landstingen korrekt i samtliga sju steg. Följsamheteni kommunerna var 51,3 procent. Det vanligaste felet var att inte desinfektera händerna korrekt före patientnära arbete.

2016 introducerades ett nytt steg inom klädregler. Det åttonde steget blir följsamheten till regler om naglar, nagellack och konstgjort material. På grund av stort bortfall har detta steg inte räknats med i årets resultat för landstingen.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, PDF, öppnas i nytt fönster

Resultat från mätningarna

Resultat visas i interaktiva diagram, Microsoft Power BI

Diagrammen beskriver följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler i kommuner och landsting. Diagrammen visas på två flikar med möjlighet att filtrera genom fasta val eller genom att klicka direkt i diagrammen. Enheter eller undergrupper med färre än 30 observationer redovisas inte.

Landstingens resultat

Landstingens resultat från mätningen av basala hygienrutiner och klädregler 2016 visar att totala följsamheten ligger på 75,6 procent, vilket inte är någon större skillnad från förra året.

Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, våren 2016 (PDF, nytt fönster)

Kommunernas resultat

Resultaten från kommuner som mätt basala hygienrutiner och klädregler våren 2016 visade att följsamheten var 51,3 procent. Andelen korrekta klädregler ligger på 82 procent och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 59,6 procent.

Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler - Kommunernas resultat våren 2016 (PDF nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot